Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και ειδικότερα με την ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και από τον Ν.4496/2017 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).

Το σύστημα μας συνεργάζεται με τον αδειοδοτημένο διαχειριστή Α.Ε.Κ.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» με εγκαταστάσεις στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, με πολύ εύκολη πρόσβαση από το οδικό δίκτυο, όπως φαίνεται και από τον χάρτη που είναι συνημμένος. Εκτός Ν. Θεσσαλονίκης το σύστημα μας συνεργάζεται με τους παρακάτω αδειοδοτημένους διαχειριστές Α.Ε.Κ.Κ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε: 6Ο ΧΛΜ Ε.Ο Σερρών – Θες/νίκης, Σέρρες – Ν.Σερρών. ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ: 7Ο ΧΛΜ Σερρών – Οινούσας, Σέρρες – Ν.Σερρών. ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε: Υπ΄αριθμ 1514 αγρ. αγροκτήματος Προφήτη Ηλία, Δήμου Σκύδρας, Ν.Πέλλας.
Online φόρμα επικοινωνίας
* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά
Όνομα
*
Επώνυμο
*
Ιδιότητα
*
Email
*
Το μήνυμά σας
*
Για κάθε πληροφορία που δεν βρίσκετε ακόμα στον ιστότοπό μας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΨΑΡΡΑΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8 – ΕΥΟΣΜΟΣ
Τ.Κ. 56224 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 587760-1-2 FAX . 2310587763

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και ειδικότερα με την ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και από τον Ν.4496/2017 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» είναι βάσει του καταστατικού του, ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εχει ως σκοπό της λειτουργίας του να αποτελέσει ένα συντονιστικό όργανο όλων των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ που προέρχονται από εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ).

Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. (Α.Π.: 2174), με διάρκεια ισχύος της έγκρισης έξι χρόνια, αρχής γενομένης από τη 9/12/2013 και γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος τους Νομούς Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Σερρών, Ν. Πιερίας, Ν.Πέλλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Κιλκίς και η σχετική εγκριτική απόφαση παρατίθεται στην ιστοσελίδα.

Βασικές επιδιώξεις της λειτουργίας του συστήματος αποτελεί ο συντονισμός διαδικασιών υψηλών προδιαγραφών από την συλλογή ως την αξιοποίηση τους μέσω της ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών (ΑΕΚΚ) ενώ με την λειτουργία του αυτή συμβάλει στην διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων που να συνδέουν το ΣΣΕΔ των ΑΕΚΚ, με τους συμβαλλόμενους διαχειριστές και τις μονάδες επεξεργασίας του συστήματος.

Τελός η λειτουργία του συστήματος αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τον περιορισμό των ζημιογόνων επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών (μπάζα) που προέρχονται από εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ) με την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και τις ειδικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργούνται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
« Κλείσιμο
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και ειδικότερα με την ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι οι ανάδοχοι των δημοσίων και ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ) υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 του Ν. 3954/2010 και από τον Ν.4496/2017 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).

Διαβάστε περισσότερα »